November 2015

Bosenlöw´s Islandshästar

                                                                  En upplevelse i livet

Tack för allt  


Vi har avslutat vår verksamhet.
Vi tackar alla våra kunder för de fantastiska år vi har haft här.
Vi bär med oss alla minnen och upplevelser.
Tack !